ΣΑΝΚΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.

Σύμβαση Διαχειριστή ΑΕΚΚ για Εργασίες Μικρής Κλίμακας
Επιστροφή στο site
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Για τη σύμβαση Ιδιωτικών έργων ή Εργασιών Mικρής Kλίμακας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Στοιχεία Παραγωγού
2) Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) σε pdf, με υπογραφή-σφραγίδα μηχανικού.
3) Τεχνική έκθεση (για διαχείρηση αποβλήτων)

Συμπληρώστε και υποβάλετε τα στοιχεία σας και τα απαραίτητα αρχεία(το Σ.Δ.Α. & τη Τ.Ε.) μέσω της φόρμας που ακολουθεί(μην ξεχάσετε να αποδεχτείτε τους όρους και τις προυποθέσεις).
Εκτυπώστε τη σύμβαση που θα δημιουργηθεί αυτόματα με τη συμπλήρωση της φόρμας.
Μονογράψτε την και υπογράψτε την τελευταία σελίδα, τόσο της σύμβασης, όσο και του παραρτήματος.
Εκτυπώστε και συμπληρώστε/υπογράψτε την υπεύθυνη δήλωση που θα σας κοινοποιηθεί μετά την συμπλήρωση της παρούσας φόρμας.
Ολοκληρώστε την πληρωμή της απαραίτητης προκαταβολής (σε περίπτωση που υπάρχουν υλικά προς παράδοση).
Μέσω της φόρμας αρχείων σύμβασης που θα βρείτε αμέσως μετά τη συμπλήρωση της παρούσας φόρμας, παρακαλώ αποστείλετέ μας το αποδεικτικό πληρωμής της προκαταβολής(σε περίπτωση που υπάρχουν υλικά προς παράδοση), την υπογεγραμμένη σύμβαση, την συμπληρώμενη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση.
Ανεβάστε το αρχείο της υπογεγραμμένης σύμβασης από τον Διαχειριστή ΑΕΚΚ, ώστε να λάβει υπογραφή και από τη ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ.
Η σύμβαση θα σας αποσταλεί υπογεγραμμένη στο email που θα δηλώσετε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΚΚ

Εταιρεία     Ιδιώτης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ/ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδειξη     Τιμολόγιο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Επιλέξτε από το παρακάτω πεδίο τους τύπους των προς παράδοση υλικών και πατήστε το κουμπί "Εισαγωγή".
Στη συνέχεια εισάγετε τις ποσότητες για κάθε υλικό σε τόνους(tn), ώστε να υπολογιστεί η συνολική εισφορά και το ύψος της προκαταβολή(30%).
Εισαγωγή
Περιγραφή
Τιμή/tn
Ποσότητα(tn)
Σύνολο
Προκαταβολή
Ενέργειες
Σύνολο: 0.00
ΑΡΧΕΙΑ
*Επιτρεπόμενος τύπος αρχείων μόνο PDF